Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego 2017 roku

2018-03-05

Powiat Legionowski organizuje po raz kolejny Plebiscyt na najlepszego sportowca Powiatu Legionowskiego 2017 roku. Zgłaszanie kandydatów do Listy Nominowanych w konkursie kończy się z dniem 21.03.2018 roku. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisany przez zgłaszanego sportowca oraz wysłać mailem na adres sport@powiat-legionowski.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej do Wydziału Spraw Społecznych (Starostwo Powiatowe w Legionowie) lub dostarczając osobiście do kancelarii Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Konkurs składa się dwóch etapów: zgłaszanie kandydatów do plebiscytu oraz głosowania.

O kształcie Listy Nominowanych decyduje komisja konkursu. Głosowanie na Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego w 2017 roku będzie trwało od 01.04.2018 roku do 07.05.2018 roku. Pierwszą metodą głosowania jest wycięcie kuponu z gazety „Kurier. Informator Powiatu Legionowskiego” lub pobranie pliku ze strony Powiatu Legionowskiego i wysłanie kuponu drogą mailową, pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście do siedziby Organizatora do 07.05.2018 roku lub wrzucenie kuponu (np. wyciętego z gazety lub wydrukowanego ze strony) do urn rozstawionych na terenie powiatu legionowskiego (siedziby Urzędu Gmin na terenie Powiatu Legionowskiego).

W Plebiscycie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie (przy wypełnianiu zgłoszenia należy podać imię i nazwisko opiekuna prawnego lub rodzica oraz czytelny jego podpis).

Osoba, która otrzyma tytuł Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego w 2017 roku otrzyma pamiątkową statuetkę oraz będzie brała udział w imprezach sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie (umowa podpisana pomiędzy dwiema stronami: patrz: regulamin).

Regulamin

Kupon

Formularz zgłoszeniowy
 

Portal www.jezioro.zegrzynskie.pl źródłem kompleksowej informacji turystycznej regionu Jeziora Zegrzyńskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LIDER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Copyright by Powiat Legionowski.
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design