Kościół w Chotomowie - neogotyk

2019-01-30

Na czarnym "Szlaku Polski Walczącej" na terenie Powiatu Legionowskiego możemy podziwiać piękny kościół w Chotomowie, który prezentuje niezwykle ciekawy styl, jakim jest neogotyk angielski.

Budowle związane z tym stylem projektowali znani architekci, w tym architekt, który zaprojektował świątynię w Chotomowie: Franciszek Maria Lanci. 

Chotomów położony jest w Gmininie Jabłonna, w Powiecie Legionowskim, w Kotlinie Warszawskiej.

Obszar Chotomowa okalają piękne lasy, w tym znajdujący się obok niego obszar Nadleśnictwa Bagno.

Drugi kościół w Chotomowie, drewniany powstał w I poł. XVIII wieku, w 1725 roku. Nazwa parafii brzmiała: pw. Wniebowzięcia i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Świątynia ufundowana przez biskupa płockiego Andrzeja Załuskiego z fundacji Maurycego Potockiego. 

Obecna murowana świątynia została wziesiona w II poł. XIX wieku (lata budowy 1860 - 1865 - książka "JABŁONNA CHOTOMÓW od wieków razem"). Na stronie internetowej parafii kościoła w Chotomowie możemy przeczytać, że obecna świątynia powstała w latach: 1864 - 1865.

W Gminnej Ewidencji Zabytków, opracowaniu przedstawiającego najważniejsze zabytki w Gminie, jest napisana data zbudowania tej świątyni (1865 - datowanie). Architektem świątyni był polski architekt, włoskiego pochodzenia Franciszek Maria Lanci. Wśród jego dokonań, projektów możemy wyróżnić przebudowę lewego skrzydła pałacu w Wilanowie. Przed kościołem znajduje się zabytkowa dzwonnica. Charakterystyczne dla tego kościoła są wieżyczki usytuowane na jego szczycie oraz ostrołukowy portal (wejście do świątyni). Zakrystia położona jest we wschodnim skrzydle (części). Podpory w centralnej elewacji przenoszą ciężar sklepenia, właśnie na ten element.

Uwagę turystów na pewno mogą zwrócić wspomniane wieżyczki, patrząc na fasadę, jego centralną ścianę. Jest to element ozdobny, typowy dla okresu neogotyckiego. Sa to sterczyny zwieńczone czerwonym elementem (dachówką). Struktura oraz równomierne rozłożenie po obydwu stronach dodaje również harmonii oraz wyważenia tej budowli.

Nad portalem (wejściem) widać trzy wnęki, w których widać postacie Świętych (nisze). Dzwonnica, która została postawiona w II. poł. XIX wieku pierwotnie została zbudowana w stylu gotyckim. Mogły się w niej pomieścić 3 dzwony (książka "Chotomów Jabłonna od wieków razem"). Została wpisana do rejestru zabytków, razem z kościołem. W dzwonnicy, bramie głównej prowadzącej do kościoła znajdują się wejścia (furtki). Filary (podpory), z dwóch stron po bokach od jego centralnej części (dzwonnicy) tworzą tzw. arkady, którego łuki są zamknięte półkoliście. Szkarpy rozwarstwiają się, rozszerzają ku dołowi (dzwonnica). W głównej, centralnej kondygnacji dzwonnicy widoczne są trzy okienka, którego łuk na górze zdobiony jest archiwoltami. Koło widoczne na dzwonnIcy to tzw. oculus, na którym nie widać żadnych zdobień. Do środka dzwonnicy, przez to okienko dociera światło. Dzwonnica murowana, otynkowana, z elementamI szkarpowania. Wchodząc do środka kościoła, w ołtarzu bocznym możemy podziwiać obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XVIII wiek).

Po lewej stronie, przed kościołem (idąc od parkingu) stoi figura Matki Bożej (tuż za dzwonnicą). Po zachodniej stronie kościoła stoi pomnik upamietniający postać Św. Jana Pawła II - papieża (jadąc od ronda w Chotomowie w kierunku cmentarza po lewej stronie). Po za tym w kościele znajdują się również pamiątkowe tablice upamietniające pułk Armii Krajowej - żołnierzy, którzy m.in. zginęli broniąc Ojczyzny. Następna tablica pamiątkowa upamiętnia osoby z POW, którzy zdobyli koszary wojskowe w spektakularnej akcji w Nowej Jabłonnie (stacja kolejowa - wydarzenia z listopada 1918 roku).

Kościół wznosi się na niewielkim wzniesieniu (górce). W Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jabłonna można przeczytać, że kościół oraz zabytkowa dzwonnica przed kościołem zostały wpisane do rejestru zabytków w 1962 roku (źródło: Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Jabłonna - opracowanie). 

Źródła:

1. "CHOTOMÓW, JABŁONNA od wieków razem, s.57 - 60, s.47 - 49 ("kościół chotomowski"), Wydawca: Koło nr 11 Chotomów Okręgu Warszawa - Powiat Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Chotomów, Jabłonna, 1998 Tom I.

2.Turystyczny szlak patriotyczny "Polski Walczącej" na terenie Powiatu Legionowskiego (przewodnik).

3. Strona internetowa parafii kościoła w Chotomowie, zakładka "Parafia" - Historia.

4. Tablica Szlaku Polski Walczącej pt. Turystyczny szlak patriotyczny "Polski Walczącej", Kościół parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie.  

Portal www.jezioro.zegrzynskie.pl źródłem kompleksowej informacji turystycznej regionu Jeziora Zegrzyńskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LIDER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Copyright by Powiat Legionowski.
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design