Konferencja historyczna z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

22 lutego 2018

Tematy referatów:

 „Etos walki i czynu nigdy nie wygasły"
prof. dr hab. Janusz Odziemkowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

"Napoleońskie dziedzictwo na Mazowszu. Twierdze Serock i Modlin w dobie Księstwa Warszawskiego"
dr Piotr Oleńczak (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie)

"Mazowsze Północne w dobie walk o niepodległość 1794-1918"
prof. dr hab. Janusz Szczepański (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku Wydział Historyczny)

„Serock i mieszkańcy ziemi serockiej wobec zrywów niepodległościowych XIX wieku”
dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku Wydział Historyczny)

„Organizatorzy życia społecznego w Serocku i ziemi serockiej, w okresie od powstania styczniowego do odzyskania przez Polskę niepodległości”
dr Sławomir Jakubczak (Kancelaria Sejmu)

„Militarne aspekty Wielkiej Wojny w Serocku i okolicach”
dr hab. Jacek Emil Szczepański (Muzeum Historyczne w Legionowie)
Konferencja będzie okazją do odsłonięcia kolejnych stron serockiej historii, tym razem na tle działań niepodległościowych narodu polskiego w okresie 123-letniej niewoli.

Zapraszają:

Burmistrz Miasta i gminy Serock
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Pojedyncze zaproszenia będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pokój 12, w dniach 5-20 lutego, w godzinach pracy urzędu.
Ilość miejsc ograniczona.

https://www.serock.pl

Portal www.jezioro.zegrzynskie.pl źródłem kompleksowej informacji turystycznej regionu Jeziora Zegrzyńskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LIDER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Copyright by Powiat Legionowski.
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design